Blogy       Lidé.cz       Spolužáci.cz       Hry.cz       Seznam       Email       Novinky.cz       Super.cz
Sklik blog
Blog reklamního systému Sklik.cz. Informace o nových funkcích, tipy inzerentům a informace o provozu.
16.04.2014 09:37 - Nové funkce - trvalý odkaz

Změny v Skliku - 16. dubna 2014


Ve výsledcích hledání nově naleznete sloupečky s konverzními metrikami, které pomohou při vyhodnocení úspěšnosti i optimalizaci kampaní.

Přidání dalších sloupečků do výsledků hledání bylo podmíněno úpravou tabulek v hledání i záložce Kampaně, kde byla mnohdy jejich šířka tak veliká, že tabulka spolu s dalšími prvky na stránce “přetékala” mimo viditelnou část stránky, což způsobovalo problémy při používání inzerentského rozhraní. Proto jsme upravili chování rozhraní tak, aby se přizpůsobovalo pouze velikosti okna prohlížeče, nikoliv však “přetékající” tabulce, jejíž obsah je nyní vnořený.

K dalším sloupečkům, které nejsou viditelné takříkajíc na první dobrou, se dostanete stejně jako dříve. Využít k tomu můžete ukotvený posuvník, šipky klávesnice nebo jakékoliv vstupní zařízení s podporou vodorovného posouvání. Měkký stín vnořené tabulky vám pak poskytne informaci o tom, zda je na jedné či druhé straně tabulky schovaný obsah.

Také jsme přesunuli akce (editace a změna stavu), které byly doposud schované až za statistikami, z pravé stran tabulky na levou, aby byly vždy po ruce.

Ukázka přesunutých akcí (editace a změna stavu)

Věříme, že vám pomohou a usnadní práci nejenom konverzní metriky ve výsledcích hledání, ale i jmenované funkční změny tabulek, díky kterým se můžete do budoucna těšit na další sloupečky se vskutku užitečnými statistikami.

Za celý tým Skliku Tomáš Richter

15.04.2014 14:40 - Nové funkce - trvalý odkaz

In English, please!

Sklik interface is now available in English beta version. You can easily switch between the Czech and English version at the bottom of the website. The English version of Sklik helpsite will come soon (basic help is available in question marks directly in the interface), followed by the English version of the payment gate „Peněženka“. We believe those changes will make Sklik more friendly for all non-czech advertisers.

It might occasionally happen that you’ll see some Czech text as we work on translations continuously, along with adding of new functions. Please, do let us know by feedback form in such a case.

For the whole Sklik team Tomáš Kovařík
01.04.2014 09:00 - Nové funkce - trvalý odkaz

Rozšiřujeme možnosti erotické inzerce

Pro klienty, kteří aktivně využívají inzerci v sekci Erotika, máme potěšující zprávu. Dnes 1. 4. 2014 spouštíme dvě novinky, které rozšíří možnosti erotické inzerce.

První změnou je, možnost inzerovat i vybrané erotické služby. Rozšiřujeme tím pravidla inzerce, která do této chvíle povolovala inzerovat pouze erotické zboží. Úplný seznam služeb, které je možné od 1. 4. 2014 inzerovat, naleznete v naší nápovědě.

Chceme připomenout, že pro inzerci erotického zboží a služeb je zapotřebí na cílových stránkách při prvním vstupu uživatele na tuto stránku, uvést informaci o tom, že uživatel vstupuje na stránku určenou pouze osobám starším 18 let. Například formou vstupní brány.

Druhou změnou, kterou jsme připravili, je možnost inzerce erotického zboží a služeb i v obsahové síti. Inzeráty s tématem “Erotika” budou zařazeny mezi ostatní klasické reklamy, které soutěží v aukci na partnerských stránkách, pokud si to bude partner přát. Možnost tohoto nastavení nalezne každý partner ve svém rozhraní, v detailu webu.

Jak je vidět na výše uvedeném obrázku, může si partner zvolit z několika variant zobrazování inzerce. Partner má možnost citlivý obsah nezobrazovat vůbec (základní nastavení) nebo zobrazovat pouze citlivý obsah. V případě zobrazování běžné inzerce spolu s citlivým obsahem, může Partner pro inzerci nevhodnou pro děti nastavit časové omezení.

Věříme, že Vám tyto novinky pomohou k oslovení dalších potenciálních zákazníků a rozšíří portfolio našich inzerátů a bannerů o další téma.

Za celý tým Sklik.cz Zdeněk Philipp
26.03.2014 12:00 - nezařazeno - trvalý odkaz

Změny v Skliku od 1. 4. 2014

Na základě vytvoření nového produktu Firmy.cz pro klienty Seznam.cz dojde k úpravě výdeje inzerce Skliku

Dovolujeme si vás informovat, že od 1. 4. 2014, se nebudou zobrazovat inzeráty Skliku na službě Firmy.cz. Pro inzerenty Skliku neznamená tento krok výraznou změnu. Možnost propojení Skliku se zápisem na Firmy.cz nadále zůstává.

Až budou uveřejněny nové Firmy.cz, tak z nastavení kampaní bude odstraněna možnost na Firmy.cz cílit.

Od 1. 4. 2014 se bude Sklik naopak nově zobrazovat ve všech sekcích odkazového katalogu, který projde redesignem. Nově budete mít tak možnost cílit na kategorie odkazového katalogu http://odkazy.seznam.cz/ a to výhradně skrze reklamní systém Sklik.

Tým Sklik
25.03.2014 10:01 - nezařazeno - trvalý odkaz

Nové možnosti a nastavení v importu kampaní

Před měsícem jsme do ostrého provozu nasadili inovovaný import kampaní. Nyní přidáváme nové možnosti a nastavení.

O novém importním nástroji si můžete přečíst ve dvou článcích, které jsme o nich již před časem napsali. V tom posledním jsme slíbili, že budeme pracovat na dalších možnostech a nastaveních, které inzerentům při práci chybí. Dočkali jste se, tady jsou...

Najdi a nahraď

Častým problémem při importu kampaní je existence UTM parametrů v cílových URL, případně dalších entit, které si inzerent přeje mít v Skliku nastaveny odlišně něž v AdWords. Připravili jsme proto jednoduchý nástroj, kterým lze jednoduše nahradit jeden řetězec za jiný. Hledat a nahrazovat lze ve všech cílových URL (v těch i najednou) a ve všech entitách inzerátů.

Je dobré vědět, že:

 • při nahrazování řetězců v URL jsou z nich odstraňovány mezery na začátku i na konci a naopak nejsou odstraňovány při nahrazování titulku a 1. i 2. řádku popisu inzerátů.
 • Funkce najdi a nahraď je citlivá na velikost písmen a diakritiku.


Ukázka funkce najdi a nahraď

Ignorování některých nastavení a entit

Stalo se vám, že v Skliku máte nastavení, které nechcete importem přepsat? Přidali jsme možnost ignorovat ceny a některá další nastavení kampaní i sestav nebo přítomnost inzerátů, které jsou uvedeny v importním souboru.

I v případě, že zvolíte metodu Vytvořit či Přepsat nebudou zrušena nastavení, která v Skliku jsou a v importním nástroji chybí.

 • Například ignorace cen znamená, že při importu nebudou přepsány ceny za předpokladu, že konkrétní entita (rozpočet, cena za proklik sestavy, etc) již v Skliku existuje. Pokud entita importem nově vzniká, je použita cena uvedená v importovaném souboru.
 • Ignorování inzerátů nebo bannerů zapříčiní, že v nově vzniklých sestavách budou chybět inzeráty a ve stávajících sestavách nebudou existující inzeráty změněny ani doplněny o nové.
 • Ignorováním retargetingových seznamů nebudou dotčena propojení vašich kampaní i sestav s retargetingovými seznamy, nastavené ceny za proklik a frekvence zobrazení.
 • Ignorováním časového plánování, regionálního cílení nebo detailního nastavení sítí nebudou tato nastavení ve vašich kampaních importem nijak dotčena.

Ukázka nastavení a entit, které lze ignorovat

Regionální cílení kampaní

Chceme aby import, podporoval i poměrně detailní nastavení kampaní, a proto jsme přidali podporu regionálního cílení na úrovni krajů. Pokud cílíte v AdWords na regiony typu Olomoucký kraj, tak můžete toto nastavení snadno přenést i do Skliku jedna ku jedné.

Cílíte-li však v AdWords na město, kupříkladu Brno, tak importní nástroj nastaví cílení na celý region, ve kterém se město nachází. V tomto případě tedy na Jihomoravský kraj. Prozatím nemáme v úmyslu plnou podporu importu regionálního cílení z AdWords.

Negativní retargetingové seznamy

Importní nástroj jsme naučili importovat negativní retargetingové seznamy kampaní i sestav, které jsme začali v Skliku podporovat před čtrnácti dny. Viz článek Vylučování retargetingových seznamů u sestavy a kampaně. Podporu tohoto nastavení jsme samozřejmě přidali i do exportního nástroje.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a názory, jak se vám importní nástroj používá a jaké možnosti vám v něm ještě chybí. Zpětnou vazbu zašlete prostřednictvím formuláře v klientském rozhraní.

Za celý tým Sklik.cz Jirka Chomát
10.03.2014 11:30 - Nové funkce - trvalý odkaz

Vylučování retargetingových seznamů u sestavy a kampaně

Na základě zpětné vazby uživatelů Skliku vylepšujeme Retargeting o další funkce tak, jak jsme slíbili.

Do této chvíle bylo možné vylučovat uživatele z retargetingového cílení pomocí podmínky „neobsahuje“ v seznamech, popř. vylučující kombinací seznamů. V praxi je potřeba některé skupiny uživatelů vyloučit permanentně, typickým příkladem mohou být uživatelé s konverzí. Proto jsme přidali možnost libovolný seznam či kombinaci vyloučit na úrovni sestavy i kampaně. Jak se to dělá?

U kampaně i sestavy nyní naleznete vedle možnosti vyloučit klíčová slova také volbu „Vyloučené seznamy/kombinace“. Zde si jednoduše zvolíte seznam, jehož uživatele chcete z cílení reklamy vyloučit. Vyloučení na úrovni kampaně má vyšší prioritu, než na úrovni sestavy. Pozor tedy, pokud vyloučíte nějaký seznam na úrovni kampaně a přidáte jej naopak k sestavě, reklama se uživatelům v seznamu zobrazovat nebude.

Vyloučení se týká celé obsahové sítě

Pokud u sestavy/kampaně vyloučíte seznam, uživateli v seznamu vůbec není vydávána inzerce pro danou sestavu/kampaň v obsahové síti. Snadno tak můžete zvyšovat efektivitu svých inzerátů v obsahové síti například již výše zmíněným vyloučením konvertujících uživatelů. Na cílení ve vyhledávací síti nemá vyloučení retargetingových seznamů vliv.

Věříme, že tato funkce vám práci s Retargetingem usnadní, budeme rádi, pokud nám případné připomínky a postřehy zašlete prostřednictvím formuláře zpětné vazby v klientském rozhraní.

Za celý tým Sklik.cz Tomáš Kovařík
27.02.2014 10:00 - Nové funkce - trvalý odkaz

Hledání v účtu s přesnou frází a operátorem not (-)

Když jsme slibovali další brzká vylepšení hledání v účtu, mysleli jsme to skutečně vážně.

Dnes jsme nasadili část z nich - vyhledávání pomocí přesné fráze a operátoru not (-).

Nově tak můžete vyhledat slovo nebo víceslovnou frázi v konkrétním tvaru, stačí textový řetězec obalit uvozovkami. Dotaz může takovýchto řetězců obsahovat více. Respektuje se pořadí slov i diakritika, díky čemuž je možné lépe kontrolovat výsledek hledání.

Pokud budete chtít z výsledků vyloučit položky, které obsahují nežádoucí slovo, připište jej do dotazu s pomlčkou na jeho začátku. U vylučování prostřednictvím operátoru not (-) je rovněž možné použít přesnou frázi.

A protože příklad vydá za 1000 slov, pojďme si nové možnosti hledání na jednom takovém ukázat. Příklad ukazuje, co všechno je možné díky užití přesné fráze a vyloučení z výsledků hledání odfiltrovat.

Mimoto jsme odstranili zneaktivňování hledacího políčka, když Sklik začal automaticky hledal k aktuálnímu řetězci výsledky.

Hledání se často pustilo v době rozepsaného dotazu z důvodu prodlev v psaní, anebo když uživatel mazal část řetězce, což vedlo k přechodu na předchozí stránku. Toto se vám již nyní nestane. Můžete díky tomu svobodně specifikovat váš dotaz, zatímco Sklik hledá.

Za celý tým Skliku Tomáš Richter

25.02.2014 15:23 - Nové funkce - trvalý odkaz

Změny v Skliku - 25. února 2014

I tento týden máme pro vás několik novinek v inzerentském rozhraní Skliku. Pojďme si je představit.

Hromadné akce ve výsledcích hledání

Ve výsledcích hledání nyní naleznete hromadné akce, které dobře znáte z výpisových tabulek v záložce Kampaně. Díky nim můžete naráz upravit hned několik položek z vyhledané množiny kampaní, sestav, inzerátů, klíčových slov či umístění.

Pro výběr více položek stačí označit jednotlivé řádky a v nabídce Vybrané zvolit hromadnou akci - změnit stav, upravit nebo kopírovat u inzerátů.

Rychlejší přidělování sdíleného rozpočtu

Nově můžete sdílený rozpočet přidělit snadněji a rychleji přímo z nástroje pro správu sdílených rozpočtů. Není tak potřeba editovat jednotlivé kampaně jako doposud.

Ve vytváření a úpravě rozpočtu naleznete seznam aktivních a pozastavených kampaní, ke kterým je možné sdílený rozpočet přidělit. Propojení můžete také zrušit, a to tak, že ve zmíněném seznamu odškrtnete původně vybrané kampaně.

Brzy se můžete těšit na další vylepšení hledání v účtu.

Za celý tým Skliku Tomáš Richter

24.02.2014 16:24 - Tipy inzerentům - trvalý odkaz

Upozornění na mazání retargetingových seznamů Skliku při práci s AdWords Editorem

V minulých týdnech jsme s několika našimi inzerenty řešili „záhadně“ smazané retargetingové seznamy v kampaních v Skliku.

Zjistili jsme, že inzerenti před tím s kampaněmi pracovali v AdWords Editoru. Pokud exportovanou kampaň s retargetingovými seznamy a kombinacemi z Skliku ve formátu CSV importujete kampaně s do účtu v AdWords Editoru, ve kterém nejsou vedené jako existující publika v připojeném AdWords účtu, nebo do jakéhokoliv draftového účtu obecně, tak je AdWords Editor zahodí. Uživatele upozorní podobnou hláškou.

Pokud si toho nevšimnete a takové kampaně (bez retargetingových seznamů a kombinací) pak v CSV opět importujete do Skliku metodou Přepis, systém retargetingové seznamy v přepisovaných kampaních smaže.

Možná řešení:

 • Při práci s retargetingovými kampaněmi volit importní metodu Aktualizace. Nezapomeňte na specifika této metody importu.
 • Hromadnou práci s retargetingovými seznamy řešit pouze v Excelu nebo jiném nástroji.
 • V případě, že spravujete i AdWords účet, důsledně pojmenovávat retargetingové seznamy a kombinace stejně jako remarketingové seznamy v kampaních pro AdWords.

V rámci dalšího vylepšování našeho importéru přidáme volbu na ignorování neexistence retargetingového seznamu v importovaném souboru.

Za celý tým Skliku David Velechovský
20.02.2014 15:40 - Nové funkce - trvalý odkaz

Nový import kampaní je v provozu

Před třemi týdny jsme zveřejnili betaverzi nového importního nástroje a dnes jsme pro vás připravili několik novinek.

O nové betaverzi importního nástroje jsme vás informovali v nedávném článku. Dnes již betaverzi importního nástroje v Skliku nenajdete. Včera jsme starý importér jsme z Skliku odstranili a dnes jsme nasadili další novinky do nového importního nástroje. Níže uvádíme stručný seznam nasazených změn:

 • Podpora uploadu zazipovaných souborů - v souvislosti s následujícím bodem jsme přidali možnost nahrání komprimovaného souboru ve formátu ZIP.
 • Import bannerů - do Skliku můžete nově nahrát soubor, který obsahuje CSV s kampaněmi a také složku s bannery (prozatím nepodporujeme export bannerů z Skliku).
 • Podpora sloupce Networks - také vám vadilo, že vám import přepisoval nastavení sítí? Dnes se vám to již nestane. Do Skliku se vám již správně přenese nastavení z AdWords. Akceptujeme nastavení pro: vyhledávání Google, partnerské vyhledávače a obsahovou síť (nastavení podporuje i export kampaní).
 • Časové plánování - nově podporujeme import nastavené časového plánování včetně procentuální změny ceny za proklik. Import podporuje plánování jen po celých hodinách (nastavení podporuje i export kampaní).
 • Modifikátor volné shody - drobně jsme upravili import klíčových slov s tzv. modifikátorem volné shody zapisované znaménkem +.
 • Dynamická proměnná ve viditelné URL - Sklik nepodporuje dynamickou proměnnou Keyword ve viditelné URL, ale naučili jsme importér, že inzerát s viditelnou URL www.eshop.cz/{Keyword: auto} má naimportovat jako www.eshop.cz/Auto.
 • Import pouze řádků určitého typu - potřebujete například hromadně změnit inzeráty? Vyexportujte si kampaně; otevřete soubor v editoru; smažte všechny řádky, co nejsou inzerát a úvodní hlavička. Zduplikujte inzeráty a u těch původních změňte stav Active na Deleted. Přepište zduplikované inzeráty, jak jste zamýšleli a proveďte import v aktualizačním režimu. Staré inzeráty budou smazány a nové vytvořeny.
  • Důležité je, že v souboru je pouze úvodní hlavička s názvy sloupců a řádky jednoho typu entity.
  • Takto můžete modifikovat hromadně stavy kampaní, jejich rozpočty, cílové URL u inzerátů nebo jejich CPC a podobně.

Importér budeme i nadále rozšiřovat o další možnosti

Můžete se tak těšit na další novinky a vylepšení. Vývoj importního nástroje dále probíhá a postupně do něj přidáme níže uvedené možnosti:

 • Podpora nastavení regionálního cílení u kampaní.
 • Ignorování nastavené MaxCPC.
 • Najdi a nahraď textový řetězec v textu inzerátů a/nebo v cílových URL.
 • Ignorování inzerátů i bannerů.
Za celý tým Skliku Jirka Chomát
< Novějších 10 článků - Starších 10 článků >
Autor:
sklik.cz

Další informace:
Sklik.cz
Nápověda Skliku
Sklik na Twitteru


Kontakt:
sklik@firma.seznam.cz


Spřátelené blogy:
Blog Seznamu
Blog Mapy.cz
Blog Fulltextu
Blog FC Seznam
Blog Sreality
PR blog Seznam.cz

TOPlist

Archív:
duben 2014
PoÚtStČtSoNe
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -